องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด รับสมัครพนักงานจ้าง 18 อัตรา

พนักงานจ้างตามภารกิจ
1) ตำแหน่งผู้ช่วยครู (ภาษาไทย) จำนวน 1 อัตรา
2) ตำแหน่งผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
3) ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 3 อัตรา
4) ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ จำนวน 2 อัตรา
5) ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล จำนวน 1 อัตรา

พนักงานจ้างทั่วไป
1) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 3 อัตรา
2) ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 7 อัตรา

วัน เวลา การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครด้วยตนเองทางอินเตอร์เน็ต https://paoroiet.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2564 ถึง วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

error: กรุณาอย่าก็อป