กรมสรรพาวุธทหารบก รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน 50 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.1) ชกท.ส่งกำลังทั่วไปสายสรรพาวุธ จำนวน 14 อัตรา
1.2) ชกท.ส่งกำลังกระสุน จำนวน 8 อัตรา
2) ชกท.ช่างอาวุธ จำนวน 13 อัตรา
3) ชกท.ช่างยานยนต์ จำนวน 15 อัตรา

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ 3 – 5 มีนาคม 2564 รายละเอียดตามประกาศรับสมัคร (ตามผนวก ก)

error: กรุณาอย่าก็อป