สำนักงาน ก.พ.ร. (กรุงเทพฯ ) รับสมัครสอบบรรจุข้าราชการ 15 อัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัครสอบ

1) นักพัฒนาระบบราชการปฏิบัติการ 10 อัตรา
2) นิติกรปฏิบัติการ 5 อัตรา

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครทางระบบอินเทอร์เน็ต https://opdc.thaijobjob.com/ ที่เว็บไซต์สำนักงาน ก.พ.ร. www.opdc.go.th ระหว่างวันที่ 2 – 17 มีนาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยดำเนินการในประกาศรับสมัคร

error: กรุณาอย่าก็อป