องค์การเภสัชกรรม เปิดรับสมัครสอบพนักงานและลูกจ้าง 140 อัตรา

การรับสมัครสอบ

องค์การเภสัชกรรมเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน – 8 ธันวาคม 2563 (ตลอด 24 ชั่วโมง) ไม่เว้นวันหยุดราชการ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต https://gpo.thaijobjob.com/

ตำแแหน่งที่รับสมัคร

1) พนักงาน 27 อัตรา

 • ปริญญาตรี 13 อัตรา ค่าตอบแทน 16,830 บาท
 • ปวส. 2 อัตรา ค่าตอบแทน 13,410 บาท
 • ปวช. 8 อัตรา ค่าตอบแทน 11,350 บาท
 • ม.6 (สายวิทยาศาสตร์) 2 อัตรา ค่าตอบแทน 10,740 บาท
 • ม.6 (สายอื่น ๆ) 2 อัตรา ค่าตอบแทน 10,150 บาท

2) ลูกจ้างประจำ 113 อัตรา

 • ปริญญาตรี 7 อัตรา ค่าตอบแทน 16,830 บาท
 • ปวส. 4 อัตรา ค่าตอบแทน 13,410 บาท
 • ปวช. 22 อัตรา ค่าตอบแทน 11,350 บาท
 • ม.6 (สายวิทยาศาสตร์) 9 อัตรา ค่าตอบแทน 10,740 บาท
 • ม.3/ม.6 (สายอื่น ๆ) 71 อัตรา ค่าตอบแทน 10,150 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
 • มีสัญชาติไทย
 • มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์

รายละเอียดโปรดอ่านในประกาศรับสมัคร

error: กรุณาอย่าก็อป