ปฏิทินการสรรหาบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1) การคัดเลือกตำแหน่งครูผู้ช่วย ว 16/2557, ว 17/2557 = 4,606 อัตรา 
2) คัดเลือกตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) = อยู่ระหว่างสำรวจอัตราว่าง
3) สอบแข่งขันตำแหน่งข้าราชการ ก.พ. ว 17/2556 = 65 อัตรา 
4) สอบแข่งขันตำแหน่งครูผู้ช่วย ว 14/2563 = 11,703 อัตรา 
5) สอบแข่งขันตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) = อยู่ระหว่างสำรวจอัตราว่าง
6) คัดเลือกตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา = 4,606 อัตรา 
7) คัดเลือกตำแหน่งศึกษานิเทศก์ = 1,606 อัตรา 

ปฏิทินการสรรหาบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ปฏิทินการสรรหาบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

error: กรุณาอย่าก็อป