โรงพยาบาลท่าตะโก รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 6 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่และธุรการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป อาคารอำนวยการ ชั้น 2 โรงพยาบาลท่าตะโก หมายเลขโทรศัพท์ 0 5624 9036 ต่อ 500 ตั้งวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ (08.30 – 16.30 น.)

error: กรุณาอย่าก็อป