องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี รับสมัครพนักงานจ้าง 25 อัตรา

กำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2564 ณ กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ในวันและเวลาราชการ โดยสอบถามรายละเอียดได้ที่กองการเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี โทร 056-511297

error: กรุณาอย่าก็อป