มหาวิทยาลัยนครพนม รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 14 อัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก

1) อาจารย์สาขา การจัดการสำนักงาน
2) อาจารย์สาขา การโรงแรม
3) อาจารย์สาขา การบัญชี
4) อาจารย์สาขา อิเล็กทรอนิกส์
5) อาจารย์สาขา เทคโนโลยีเครื่องกล
6) อาจารย์สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
7) อาจารย์สาขา บริหารธุรกิจ
8) อาจารย์สาขา การจัดการอุตสาหกรรม
9) อาจารย์สาขา การบัญชี
10) อาจารย์สาขา พยาบาล
11) อาจารย์สาขา การบริหารและพัฒนาการศึกษา
12) อาจารย์สาขา ดนตรีศึกษา
13) นักวิชาการเงินและบัญชี
14) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

วัน เวลา การรับสมัคร

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขัน ให้สมัครออนไลน์ที่ http://job.npu.ac.th ตลอด 24 ชั่วโมง หรือสมัครด้วยตัวเอง (สมัครในระบบออนไลน์) ณ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร มหาวิทยาลัยนครพนม ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม – 18 เมษายน 2564

error: กรุณาอย่าก็อป