องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส รับสมัครพนักงาน 9 อัตรา

พนักงานจ้างตามภารกิจ
1) พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก 2 อัตรา
2) ช่างกลเรือ 1 อัตรา
3) ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 1 อัตรา
4) ผู้ช่วยนายช่างโยธา 2 อัตรา

พนักงานจ้างทั่วไป
1) คนงานจัดเตรียมสถานที่ฯ 2 อัตรา
2) คนงาน 1 อัตรา

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารงานบุคคล สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ถนนศูนย์ราชการ ตำบลลำภูอำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ตั้งแต่วันที่ 6 – 19 พฤษภาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ

error: กรุณาอย่าก็อป