งานเดินรถแขวงทุ่งสง รับสมัครลูกจ้างเฉพาะงาน 11 อัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก

1) พนักงานคุมประแจฯ จำนวน 10 อัตรา
2) พนักงานบริการเพื่อทำหน้าที่บริการผู้โดยสาร จำนวน 1 อัตรา

การรับสมัคร
1) รับสมัครตั้งแต่วันที่ 7 – 21 เมษายน 2564 (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)
2) ผู้สนใจขอรับใบสมัคร ระเบียบการสอบและสมัครด้วยตนเอง ณ ที่ทำการงานเดินรถ แขวงทุ่งสง อาคารสถานีรถไฟชุมทางทุ่งสง ชั้น 2 ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช (เว้นวันหยุดราชการ)

error: กรุณาอย่าก็อป