สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 4 อัตรา

ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

ตำแหน่งที่รับสมัคร : ลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

จำนวน 4 อัตรา

ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่อำเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายก

อัตราค่าตอบแทน 9,000 บาทต่อเดือน

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจ ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” สามารถสมัครได้ด้วยตนเองและขอรับใบสมัครได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัดนครนายก ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครนายก ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่ เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. การรับสมัครจะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้ยื่นใบสมัครที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก และเจ้าหน้าที่ได้ ดำเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

error: กรุณาอย่าก็อป