โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง รับสมัครครูอัตราจ้าง 13 อัตรา

ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (ครูไทย) ดังนี้
1) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา
2) สาขาวิชาสังคมศึกษา จำนวน 1 อัตรา
3) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา
4) สาขาวิชาพลศึกษา จำนวน 2 อัตรา
5) สาขาวิชาแนะแนว จำนวน 2 อัตรา

ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (ครูต่างชาติ) ดังนี้
1) สาขาวิชาภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา
2) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
3) สาขาวิชาสังคมศึกษา จำนวน 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน
ครูไทย เดือนละ 15,000 บาท
ครูต่างชาติ อัตราเงินเดือนตามคุณสมบัติ

ผู้ที่ประสงค์จะสมัคร ให้ขอดำเนินการสมัครสอบผ่านทางเว็บไซต์ http://www.mtrs.ac.th/regisTeacher/ ระหว่างวันที่ 30 เมษายน 2564 – 6 พฤษภาคม 2564 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

error: กรุณาอย่าก็อป