โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) 17 อัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัคร

1) นักนิติวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา ค่าจ้างวันละ 600 บาท
2) พนักงานผ่าและรักษาศพ 2 อัตรา ค่าจ้างวันละ 325 บาท
3) เจ้าพนักงานเวชสถิติ 5 อัตรา ค่าจ้างวันละ 480 บาท
4) พนักงานพัสดุ 4 อัตรา ค่าจ้างวันละ 325 บาท
5) นักกายภาพบำบัด 2 อัตรา ค่าจ้างวันละ 700 บาท
6) เภสัชกร 2 อัตรา ค่าจ้างวันละ 700 – 800 บาท
7) เจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา ค่าจ้างวันละ 480 บาท

กำหนด วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัคร ติดต่อขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ ชั้น 6 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 – วันที่ 1 มีนาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

error: กรุณาอย่าก็อป