สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครสอบบรรจุข้าราชการ 23 อัตรา

1) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
2) เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 6 อัตรา เงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท
3) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 1 อัตรา เงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท
4) นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน 15 อัตรา เงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต https://mnre.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 8 มีนาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอนในประกาศรับสมัคร

error: กรุณาอย่าก็อป