โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 5 อัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก

1) นักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา
2) เภสัชกร จำนวน 2 อัตรา
3) นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา

วัน เวลา การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.facebook.com/hr.metta (HR Metta) พร้อมส่งเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครได้ทางไปรษณีย์โดยจัดส่ง แบบด่วนพิเศษ(EMS)มาที่งานทรัพยากรบุคคล อาคารอำนวยการ ชั้น 3 โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) เลขที่ 52 ม.2 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 (ใบสมัครจะยึดวันที่ตามเลขที่ลงรับหนังสือ โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) เป็นสำคัญ) ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 – 9 มิถุนายน 2564

error: กรุณาอย่าก็อป