กรมการขนส่งทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือน หรือทหารกองหนุน เข้ารับราชการ 48 อัตรา

กรมการขนส่งทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือนหรือทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) ประจำปี 2564

ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก

1.1) กลุ่มที่ 1 พลขับ จำนวน 29 อัตรา (ชาย)
1.1.1) พลขับ สังกัด ขส.ทบ. (ชกท.640) จำนวน 1 อัตรา
1.1.2) พลขับ สังกัด ทภ.2 (ชกท.640) จำนวน 1 อัตรา
1.1.3) พลขับรถ สังกัด ขส.ทบ. และ นขต.ทบ. ส่วนกลาง (ชกท.640) จำนวน 9 อัตรา
1.1.4) พลขับรถ สังกัด ทภ.1 (ชกท.640) จำนวน 1 อัตรา
1.1.5) พลขับรถ สังกัด ทภ.2 (ชกท.640) จำนวน 6 อัตรา
1.1.6) พลขับรถ สังกัด ทภ.3 (ชกท.640) จำนวน 3 อัตรา
1.1.7) พสขับรถสังกัด ทภ.4 (ขกท.640) จำนวน 6 อัตรา
1.1.8) ผช.นายสิบยุทธการ สังกัด ขส.ทบ. (ชกท.643) จำนวน 1 อัตรา
1.1.9) ผช.หัวหน้ารถ สังกัด ขส.ทบ. (ชกท.643) จำนวน 1 อัตรา

1.2) กลุ่มที่ 2 ทักษะช่างซ่อม จำนวน 11 อัตรา (ชาย)
1.2.1) ช่างซ่อมฮ. สังกัด ขส.ทบ. (ชกท.672) จำนวน 2 อัตรา
1.2.2) ช่างซ่อมโครงสร้าง สังกัด ขส.ทบ. (ชกท.686) จำนวน 2 อัตรา
1.2.3) ช่างซ่อมเครื่องยนต์เบนซิน สังกัด ทภ.1 (ชกท.631) จำนวน 1 อัตรา
1.2.4) ช่างซ่อมเครื่องยนต์เบนซิน สังกัด ทภ.4 (ชกท.631) จำนวน 2 อัตรา
1.2.5) ช่างยานยนต์ สังกัด ทภ.1 (ชกท.631) จำนวน 1 อัตรา
1.2.6) ช่างยานยนต์ สังกัด ทภ.3 (ชกท.631) จำนวน 1 อัตรา
1.2.5) ช่างยานยนต์ล้อ สังกัด ทภ.4 (ชกท.631) จำนวน 2 อัตรา

1.3) กลุ่มที่ 3 เสมียน จำนวน 7 อัตรา (ชาย)
1.3.1) เสมียน สังกัด ขส.ทบ. (ชกท.760) จำนวน 1 อัตรา
1.3.2) เสมียน สังกัด ขส.ทบ. (ชกท.731) จำนวน 1 อัตรา
1.3.3) เสมียน สังกัด ขส.ทบ. (ชกท.710) จำนวน 2 อัตรา
1.3.4) นายสิบตรวจสอบการเคลื่อนย้าย สังกัด ขส.ทบ. (ชกท.719) จำนวน 1 อัตรา
1.3.5) นายสิบการเคลื่อนย้าย สังกัด ทภ.1 (ชกท.714) จำนวน 1 อัตรา
1.3.6) นายสิบการเคลื่อนย้าย สังกัด ทภ.2 (ชกท.719) จำนวน 1 อัตรา

1.4) กลุ่มที่ 4 เสมียน จำนวน 1 อัตรา (หญิง)
1.4.1) เสมียน สังกัด ขส.ทบ. (ชกท.710) จำนวน 1 อัตรา หมายเหตุ

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร

ติดต่อสมัครด้วยตนเองเฉพาะในวันและเวลาราชการ เวลา 08.30 น. – 16.00 น. ตั้งแต่วันที่ 7 – 21 เมษายน 2564 ณ แหล่งสมาคมนายทหารขนส่ง กรมการขนส่ง ทหารบก เลขที่ 2 ถนน ประดิพัทธ์ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ

error: กรุณาอย่าก็อป