โรงพยาบาลลำปาง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 9 อัตรา

ผู้มีความประสงค์ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องประชุมกลุ่มงาน ชโภชนศาสตร์ ชั้น 3 อาคารโภชนศาสตร์ โรงพยาบาลลำปาง ตั้งแต่วันที่ 12 – 20 กรกฎาคม 2564 ในวัน และเวลาราชการ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)

error: กรุณาอย่าก็อป