จังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย 18 อัตรา

รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 13 – 20 กรกฎาคม 2564 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ของจังหวัดเชียงใหม่ http://www.chiangmai.go.th/web2556/ หัวข้อ “การรับสมัครสอบบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย” โดย ผู้มีคุณสมบัติข้างต้นและประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์และวิธีการสอบที่กำหนดให้ดำเนินการตามขั้นตอน

error: กรุณาอย่าก็อป