จังหวัดตาก รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย 18 อัตรา

รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 13 – 20 กรกฎาคม 2564 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ของจังหวัด www.tak.go.th หัวข้อ “การรับสมัครสอบบุคคลเพื่อ เลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย” หรือ http://web.tak.go.thหัวข้อ “ข่าว สมัครงาน” โดยผู้มีคุณสมบัติข้างต้นและประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์และวิธีการสอบ ที่กำหนดให้ดำเนินการตามขั้นตอน

error: กรุณาอย่าก็อป