โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 48 อัตรา

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ที่เว็บไซต์ https://spr.thaijobjob.com หรือสแกนผ่านคิวอาร์โค้ด (เอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัคร) ได้ตั้งแต่วันที่ 10 – 20 กรกฎาคม 2564 หรือติดต่อสอบถามได้ที่ กลุ่มงาน
ทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์แห่งใหม่ โทร. 0-5621-9897) ในเวลาราชการ

error: กรุณาอย่าก็อป