มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 300 อัตรา

ดาวน์โหลดใบสมัคร

อัตราค่าจ้าง

 • ประชาชนทั่วไป 9,000 บาท/เดือน
 • นักศึกษา 5,000 บาท/เดือน
 • บัณฑิต 15,000 บาท/เดือน

ตำแหน่งที่รับสมัคร

1)เจ้าหน้าที่จ้างเหมาปฏิบัติงานด้านการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล

 • นักศึกษา จำนวน 30 อัตรา
 • บัณฑิตจบใหม่ จำนวน 15 อัตรา

2) เจ้าหน้าที่จ้างเหมาปฏิบัติงานด้านการเฝ้าระวังและติดตามข้อมูลสถานการณ์โรคระบาด

 • ประชาชนทั่วไป จำนวน 30 อัตรา
 • บัณฑิตจบใหม่ จำนวน 15 อัตรา

3) เจ้าหน้าที่จ้างเหมาปฏิบัติงานด้านข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

 • บัณฑิตจบใหม่ จำนวน 30 อัตรา

4) เจ้าหน้าที่จ้างเหมาปฏิบัติงานด้านการพัฒนาสัมมาชีพของประชาชน

 • ประชาชนทั่วไป จำนวน 15 อัตรา
 • นักศึกษา จำนวน 30 อัตรา
 • บัณฑิตจบใหม่ จำนวน 30 อัตรา

5) เจ้าหน้าที่จ้างเหมาปฏิบัติงานด้านการพัฒนาอาชีพเสริมจากความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรมของชุมชน

 • ประชาชนทั่วไป จำนวน 15 อัตรา
 • นักศึกษา จำนวน 15 อัตรา
 • บัณฑิตจบใหม่ จำนวน 30 อัตรา

6) เจ้าหน้าที่จ้างเหมาปฏิบัติงานด้านการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

 • ประชาชนทั่วไป จำนวน 15 อัตรา
 • บัณฑิตจบใหม่ จำนวน 30 อัตรา

วัน เวลา การรับสมัคร

ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดีหลังเก่า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในวันและเวลาราชการ
หรือส่งจดหมายด่วนพิเศษ (EMS) ส่งถึง สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดีหลังเก่า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี วงเล็บมุมซอง “สมัครงาน 1 ต 1 ม” ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2563
กรณีผู้ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ จะถือวันประทับตราส่งไปรษณีย์ไม่เกินวันที่ 7 ธันวาคม 2563 เท่านั้น

เปิดอ่าน 307 ครั้ง : หางานราชการ

error: กรุณาอย่าก็อป