มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครงาน 1,600 อัตรา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รับมอบหมายจากกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้ดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ให้รับผิดชอบพื้นที่เป้าหมาย 6 จังหวัด ประกอบไปด้วย 80 ตำบล จ้างงาน 1,600 อัตรา

ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี นครนายก ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา สระแก้ว พระนครศรีอยุธยา

ลักษณะงาน

1) การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) ในการวางแผนและตัดสินใจ
2) การเฝ้าระวังและติดตามข้อมูลสถานการณ์ระบาดของ COVID – 19 และโรคระบาดใหม่
3) การจัดทำข้อมูลราชการในพื้นที่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Digitalizing Government Data)
4) การจ้างงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและอาชีพใหม่ฯ และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม / Cirular Economy
5) การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่จากความหลากหลายฯ
6) การถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยี นวัตกรรม

รับสมัคร บัณฑิตจบใหม่
รายละเอียดการรับสมัคร

1) วุฒิการศึกษา : จบปริญญาตรีทุกสาขา ( ไม่เกิน 3 ปี)
2) เงินเดือน : 15,000 บาท/เดือน (ระยะเวลา 12 เดือน)
3) เป็นผู้ว่างงาน / ไม่มีงานประจำ
4) มีภูมิลำเนาหรือสามารถปฏิบัติงานได้ในตำบลที่เลือก

รับสมัคร นักศึกษา
รายละเอียดการรับสมัคร

1) วุฒิการศึกษา : กำลังศึกษาระดับอุดมศึกษา อาชีวศึกษา
2) เงินเดือน : 5,000 บาท/เดือน (ระยะเวลา 12 เดือน)
3) มีภูมิลำเนาหรือสามารถปฏิบัติงานได้ในตำบลที่เลือก

รับสมัคร ประชาชนทั่วไป
รายละเอียดการรับสมัคร

1) วุฒิการศึกษา : ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
2) เงินเดือน : 9,000 บาท/เดือน (ระยะเวลา 12 เดือน)
3) เป็นผู้ว่างงาน / ไม่มีงานประจำ
4) มีภูมิลำเนาหรือสามารถปฏิบัติงานได้ในตำบลที่เลือก

ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่ 10 – 25 ธันวาคม 2563
โดยสมัครได้ที่ลิงค์ www.ucnc.rmutt.ac.th

** สอบสัมภาษณ์ระหว่างวันที่ 21 – 27 ธันวาคม 2563

** ประกาศผลการคัดเลือกวันที่ 28 ธันวาคม 2563

สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-549 4004

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครงาน 1,600 อัตรา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครงาน 1,600 อัตรา

error: กรุณาอย่าก็อป