มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 260 อัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัคร

1) ประชาชนทั่วไป 65 อัตรา ค่าตอบแทน 9,000 บาทต่อเดือน
2) บัณฑิตจบใหม่ 130 อัตรา ค่าตอบแทน 15,000 บาทต่อเดือน
3) นักศึกษาหรือผู้อยู่ระหว่างการศึกษาในระดับอุดมศึกษา อาชีวศึกษา จากสถาบันการศึกษา ต่าง ๆ 65 อัตรา ค่าตอบแทน 5,000 บาทต่อเดือน

การรับสมัคร
ผู้สนใจและมีคุณสมบัติสมัครรับคัดเลือก สามารถสมัครผ่านทาง “ระบบสมัครงานออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน – 10 ธันวาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยเข้าหน้า เว็บไซต์ของ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน http://ird.rmuti.ac.th หัวข้อ “ระบบสมัครงานออนไลน์” และกรอกข้อความให้ถูกต้อง ครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด การสมัครจึง จะมีผลสมบูรณ์ ทั้งนี้ ไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัครใด ๆ ทั้งสิ้น
กรณีที่พบปัญหาในการสมัคร กรุณาติดต่อ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน โทร. 044 233 000 ต่อ 2555 ในวันและเวลาราชการ

เปิดอ่าน 259 ครั้ง : หางานราชการ

error: กรุณาอย่าก็อป