มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ครั้งที่ 2) รับสมัครงานโครงการ 138 อัตรา

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา /ค่าจ้าง 15,000 บาทต่อเดือน

ปฏิบัติงานในส่วนราชการของ กรมการพัฒนาชุมชน พื้นที่ ในจังหวัดเชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน

ส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่ 88 อัตรา
1) กรมการพัฒนาชุมชน 75 อัตรา
2) สำนักงานประกันสังคม 13 อัตรา

ส่วนราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน 50 อัตรา
1) กรมการพัฒนาชุมชน 21 อัตรา
2) กรมที่ดิน 6 อัตรา
3) ศูนย์ดำรงธรรม 18 อัตรา
4) สำนักงานประกันสังคม 5 อัตรา

วัน เวลา และเงื่อนไขในการรรับสมัคร

ผู้สนใจสมัครสามารถยื่นสมัครทางระบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.dhrm.cmru.ac.th ตั้งแต่วันที่
1 – 15 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จะปิดระบบรับสมัครออนไลน์ ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 053-885-330 และเบอร์โทรศัพท์ 053-885-332

error: กรุณาอย่าก็อป