มหาวิทยาลัยนเรศวร รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป 7 อัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัคร

1) พนักงานพัสดุ 1 อัตรา ค่าตอบแทน 13,800 บาท
2) พนักงานธุรการ 1 อัตรา ค่าตอบแทน 13,800 บาท
3) พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ค่าตอบแทน 13,800 บาท
4) นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา ค่าตอบแทน 18,000 บาท
5) นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา ค่าตอบแทน 18,000 บาท
6) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสถานบ่มเพาะวิสาหกิจ 1 อัตรา ค่าตอบแทน 18,000 บาท
7) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดวิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี 1 อัตรา ค่าตอบแทน 18,000 บาท

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ งานบริหารงานบุคคล กองการบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารมิ่งขวัญ ชั้น 1 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โทร.0-5596-1113 ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม ถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ในวันและเวลาราชการ

error: กรุณาอย่าก็อป