มหาวิทยาลัยบูรพา รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ 2,080 อัตรา

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ตราด สระแก้ว และปราจีนบุรี

อัตราค่าจ้าง

ประชาชนทั่วไป 9,000 บาท/เดือน
นักศึกษา 5,000 บาท/เดือน
บัณฑิต 15,000 บาท/เดือน

จำนวนที่รับสมัคร

1) ประเภท ประชาชนทั่วไป 520 อัตรา
2) ประเภท บัณฑิตจบใหม่ 1,040 อัตรา
3) ประเภท นักศึกษา 520 อัตรา

วัน เวลา การรับสมัคร

เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตที่
www.1t1u-buu.com
ตั้งแต่วันที่ 1 – 25 ธันวาคม 2563 สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 038-102-297

เปิดอ่าน 753 ครั้ง : หางานราชการ

error: กรุณาอย่าก็อป