โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 18 อัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัคร

1) ผู้ช่วยทันตแพทย์ 1 อัตรา ค่าจ้าง 480 บาท/ วัน
2) ผู้ช่วยพนักงานสุขศึกษา 1 อัตรา ค่าจ้าง 350 บาท/วัน
3) พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ผู้ช่วยแพทย์แผนไทยด้านการนวด) 2 อัตรา ค่าจ้าง 350 บาท/วัน
4) นักเทคนิคการแพทย์ 14 อัตรา ค่าจ้าง 700 บาท/ วัน

กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัคร ติดต่อขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ ชั้น 6 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 16 – 24 พฤศจิกายน 2563 ในวันและเวลาราชการ

error: กรุณาอย่าก็อป