โรงพยาบาลลำพูน รับสมัครพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 16 อัตรา

ค่าจ้างรายวัน วันละ 330 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีความรู้ความสามารถหรือความชำนาญในหน้าที่ และได้รับวุฒิประกาศนียบัตร มัธยมศึกษาตอนต้น หรือตอนปลาย

ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถพิมพ์ใบสมัครได้ที่ www.lpnh.go.th (สมัครงาน) และยื่นพร้อม หลักฐานการสมัครงาน ด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สธ. โรงพยาบาลลำพูน ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2564 – 5 พฤษภาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ

error: กรุณาอย่าก็อป