โรงพยาบาลลำปาง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 6 อัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัคร

1) นายช่างเทคนิค 3 อัตรา ค่าจ้างวันละ 355 บาท
2) พนักงานบริการ (คนงาน) 3 อัตรา ค่าจ้างวันละ 315 บาท

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้มีความประสงค์ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 6 อาคารนวมินทรราชประชาภักดี โรงพยาบาลลำปาง ตั้งแต่วันที่ 8 – 15 กุมภาพันธ์ 2564 ในวันและเวลาราชการ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)

error: กรุณาอย่าก็อป