สำนักงาน กศน.ลพบุรี รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 4 ตำแหน่ง

ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกขอรับใบสมัครได้ที่ ฝ่ายพัสดุ สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี และยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐาน ได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2564 ในวันและเวลาราชการ

error: กรุณาอย่าก็อป