เทศบาลนครลำปาง รับสมัครพนักงานจ้าง 43 อัตรา

ให้ผู้ประสงค์สมัครขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตัวเองเท่านั้น ต่อเจ้าหน้าที่ ผู้รับสมัคร ณ อาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานเทศบาลนครลำปาง ระหว่างวันที่ 15 – 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 9.00 – 12.00 น. และ เวลา 13.30 – 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ (โปรดแต่งกายชุดสุภาพ) และเทศบาลฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรฯ และวัน เวลา สถานที่ เลือกสรรฯ ภายในวันที่ 11 สิงหาคม 2564

error: กรุณาอย่าก็อป