ท่าอากาศยานลำปาง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก

1) เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1 อัตรา
2) เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง 1 อัตรา
3) นายช่างเครื่องกล 1 อัตรา

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์เข้ารับการคัดเลือก สามารถสมัครคัดเลือกได้ด้วยตนเอง ณ ท่าอากาศยานลำปาง กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มใบสมัครให้ครบถ้วนและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ท่าอากาศยานลำปาง ระหว่างวันที่ 5 – 12 พฤษภาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ

error: กรุณาอย่าก็อป