กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ รับสมัครนักเรียนจ่าอากาศ ปีการศึกษา 2564 จำนวน 499 คน

กองทัพอากาศ โดยกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัคร บุคคลพลเรือน เพศชาย และทหารกองประจำการ สังกัด กองทัพอากาศ เข้าเป็น “นักเรียนจ่าอากาศ” ปีการศึกษา 2564 จำนวน 499 คน

  • เปิดรับสมัคร วันที่ 1 ม.ค. – ก.พ. 2564
  • สมัครได้ที่ www.atts.ac.th เท่านั้น
  • เพศชาย อายุ 18-20 ปี (เกิด พ.ศ.2544 – 2546) เท่านั้น
  • กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษา ม.6 ปวช. หรือ เทียบเท่า
  • ทหารกองประจำการ สังกัด กองทัพอากาศ ประจำการอย่างน้อย 2 ปี อายุไม่เกิน 24 ปี (เกิดไม่เกิน หรือในปี พ.ศ.2540)
  • เกรดเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.00 (ไม่รวม o-net v-net หรือ n-net)

error: กรุณาอย่าก็อป