อบจ.กระบี่ รับสมัครพนักงานจ้าง 9 อัตรา

พนักงานจ้างตามภารกิจ
1) ผู้ช่วยครูวิชาเอกจิตวิทยาแนะแนว 1 อัตรา ค่าตอบแทน 15,000 – 15,800 บาท
2) ผู้ช่วยครูวิชาเอกคหกรรม 1 อัตรา ค่าตอบแทน 15,000 – 15,800 บาท
3) ผู้ช่วยครูวิชาเอกคณิตศาสตร์ 1 อัตรา ค่าตอบแทน 15,000 – 15,800 บาท
4) ผู้ช่วยครูวิชาเอกภาษาอังกฤษ 1 อัตรา ค่าตอบแทน 15,000 – 15,800 บาท
5) ผู้ช่วยครูวิชาเอกศิลปศึกษา 1 อัตรา ค่าตอบแทน 15,000 – 15,800 บาท
6) ผู้ช่วยครูวิชาเอกฟิสิกส์ 1 อัตรา ค่าตอบแทน 15,000 – 15,800 บาท
7) ผู้ช่วยครูวิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์ 1 อัตรา ค่าตอบแทน 15,000 – 15,800 บาท

พนักงานจ้างทั่วไป
1) ภารโรง 1 อัตรา ค่าตอบแทน 10,000 บาท
2) นักการ 1 อัตรา ค่าตอบแทน 10,000 บาท

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์สมัครรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ถนนท่าเรือ ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ รับสมัครระหว่างวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 – 5 มีนาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ โดยขอให้ผู้สมัครแต่งกายด้วยชุดสุภาพ

error: กรุณาอย่าก็อป