เทศบาลเมืองกระบี่ รับสมัครผู้ช่วยครู 4 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ กองการศึกษา เทศบาลเมืองกระบี่ ตั้งแต่วันที่ 2 – 14 มิถุนายน 2564 ในวันและเวลาราชการ

error: กรุณาอย่าก็อป