สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 13 อัตรา

ใบสมัคร ตำแหน่ง บรรณารักษ์
ใบสมัคร ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล

ตำแหน่งที่รับสมัคร

1) ครู กศน. ตำบล 11 อัตรา
2) บรรณารักษ์ 2 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่ ยื่นใบสมัครและหลักฐานต่าง ๆ ด้วยตนเอง ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 25 – 30 พฤศจิกายน 2563 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

รายละเอียดโปรดอ่านในประกาศรับสมัคร