โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 21 อัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก

1) นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
2) นักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา
3) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
4) พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (เพศชาย) จำนวน 1 อัตรา
5) พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (เพศหญิง) จำนวน 3 อัตรา
6) พนักงานประกอบอาหาร จำนวน 2 อัตรา
7) พนักงานทั่วไป (คนงาน)(เพศชาย) จำนวน 10 อัตรา
8) พนักงานทั่วไป (ทำความสะอาด)(เพศชาย) จำนวน 1 อัตรา
9) พนักงานทั่วไป (ทำความสะอาด)(เพศหญิง) จำนวน 1 อัตรา

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอก ตั้งแต่บัดนี้ – 11 มิถุนายน 2564 ในวันและเวลาราชการ

error: กรุณาอย่าก็อป