มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 37 อัตรา

ผู้สนใจสมัครสามารถยื่นสมัครทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ https://1tambon.kku.ac.th/ตั้งแต่ วันที่ 21 – 23 กรกฎาคม 2564 โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น จะปิดระบบการรับสมัครทางออนไลน์ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป

error: กรุณาอย่าก็อป