โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก

1) เจ้าหน้าที่งานธุรการในกลุ่มบริหารงานวิชาการ จำนวน 1 อัตรา (สมัครด้วยวิธีออนไลน์ ตาม Link https://9go.co/rndau)
2) เจ้าหน้าที่งานธุรการในกลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (สมัครด้วยวิธีออนไลน์ ตาม Link https://9go.co/rndau)
3) เจ้าหน้าที่บริการนักเรียนห้องพยาบาล จำนวน 1 อัตรา (สมัครด้วยวิธีออนไลน์ ตาม Link https://9go.co/rndau)
4) แม่บ้าน จำนวน 1 อัตรา (สมัครด้วยตนเอง ณ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์)

error: กรุณาอย่าก็อป