โรงพยาบาลสมุทรปราการ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 6 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 4 ตุลาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ

error: กรุณาอย่าก็อป