ศาลจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล 2 อัตรา

ผู้สมัครขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครด้วยตนเองที่ส่วนช่วยอำนวยการ (งานสารบรรณ) ชั้น 1 อาคารศาลจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 17 กันยายน 2564

error: กรุณาอย่าก็อป