สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารและหลักฐาน ได้ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ ถนนประชานิมิตร ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ระหว่างวันที่ 13-22 กันยายน 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ

error: กรุณาอย่าก็อป