คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2 อัตรา

สามารถสมัครได้ที่ระบบรับสมัครงาน Online ของงานบริหารงานบุคคล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่(Jobmed Cmu) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 24 กันยายน 2564 โดยสามารถ Scan QR code ได้ที่ท้ายประกาศ

error: กรุณาอย่าก็อป