วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 27 อัตรา

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานพัสดุและ อาคารสถานที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป อาคารอำนวยการ หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.bunu.ac.th ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2564 – 23 กันยายน 2564 ในวันและเวลาราชการ โทรศัพท์ 0 4229 5406

error: กรุณาอย่าก็อป