โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 8 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครและกรอกข้อมูลให้เรียบร้อยครบถ้วน และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานบริหารทั่วไป ภารกิจด้านอำนวยการ อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 5 โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี 11/1 ถนนพหลโยธิน ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 17 กันยายน 2564 ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้า เวลา 08.30 – 12.00 น. และภาคบ่าย เวลา 13.00 – 16.30 น.)

error: กรุณาอย่าก็อป