วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท รับสมัครผู้รับจ้างเหมาบริการงานธุรการฝ่ายกิจการนักศึกษา 1 อัตรา

ผู้สมัครจะต้องขอรับเอกสารและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานพัสดุ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 22 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ โทรศัพท์ 0 5640 5589 ต่อ 105

error: กรุณาอย่าก็อป