คณะศึกษาศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 14 กันยายน 2564 – 12 ตุลาคม 2564 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกให้สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่ระบบสมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ https://resume.psu.ac.th และ website http://eduit.pn.psu.ac.th/index.php (หัวข้อข่าวรับสมัครงาน) และปฏิบัติตามขั้นตอนการสมัครงานที่กำหนดในเว็บไซต์ โทรศัพท์073-331-301 โทรสาร 073-348-322

error: กรุณาอย่าก็อป