แขวงทางหลวงชนบทภูเก็ต รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 21 อัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัคร

1) วิศวกรโยธา 1 อัตรา ค่าตอบแทน 15,000 บาท/เดือน
2) พนักงานทั่วไป ระดับ บ1 (งานสำรวจ ประมาณราคางานก่อสร้าง) 2 อัตรา ค่าตอบแทน 377.85 บาท/วัน
3) พนักงานทั่วไป ระดับ บ1 (งานสำรวจ ประมาณราคางานซ่อมบำรุงทาง) 2 อัตรา ค่าตอบแทน 377.85 บาท/วัน
4) พนักงานทั่วไป ระดับ บ1 (งานธุรการ) 2 อัตรา ค่าตอบแทน 377.85 บาท/วัน
5) พนักงานทั่วไป ระดับ บ1 (งานบำรุงทางและสะพาน) 14 อัตรา ค่าตอบแทน 377.85 บาท/วัน

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัคร จะต้องมายื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเอง ที่ส่วนอำนวยการ แขวงทางหลวงชนบทภูเก็ต เลขที่ 129/1 หมู่ที่ 4 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 16-24 พฤศจิกายน 2563 ในวันและเวลาราชการ

แขวงทางหลวงชนบทภูเก็ต รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 21 อัตรา
แขวงทางหลวงชนบทภูเก็ต รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 21 อัตรา