กองการศึกษา เทศบาลตำบลเขาพระงาม รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 11 อัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก

1) พี่เลี้ยงเด็ก (ระดับอนุบาล) จำนวน 2 อัตรา
2) ครูจ้างสอน (วิทยาศาสตร์) จำนวน 1 อัตรา
3) ครูจ้างสอน (ภาษาไทย) จำนวน 1 อัตรา
4) แม่บ้าน จำนวน 3 อัตรา
5) ภารโรง จำนวน 2 อัตรา
6) พนักงานขับรถยนต์ (รถตู้) จำนวน 2 อัตรา

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 (เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ กองการศึกษา (ตึกหลัง ชั้น 2) สำนักงานเทศบาลตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

error: กรุณาอย่าก็อป