วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 4 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กําหนดไว้ในประกาศนี้ ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย โดยสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 14-18 มิถุนายน 2564 (เฉพาะวันและเวลาราชการ)

error: กรุณาอย่าก็อป